Spot

O nama

O nama

SPOT je specijalistička konzultantska tvrtka koja se sastoji od tima kreativnih i iskusnih profesionalaca koji dijele zajedničku viziju o tome kako održivi razvoj turizma može stimulirati ekonomski rast istovremeno štiteći prirodne resurse i kulturnu baštinu.

Naše usluge savjetovanja o turizmu fokusirane su na dostavljanje procjena inovativnog turizma, razvoja destinacija i turističkog marketinga za klijente, među kojima su međunarodne organizacije za razvoj, turističke zajednice, nacionalne i lokalne vlasti, konzervatorske agencije, turističke tvrtke i lokalne zajednice.

Naš tim savjetnika za razvoj turizma posjeduje bogato međunarodno iskustvo u destinacijskom menadžmentu, upravljanju destinacijom, partnerstvu destinacija, dizajnu turističkih projekata, razvoju turističkog poduzetništva, razvoju iskustva za posjetitelje, inovativnim medijskim rješenjima i marketinškim strategijama u turizmu.